2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yeni Kayıt Duyurusu
E-DEVLET YOLUYLA KAYIT İŞLEMLERİ


2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adayla16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıracaklardır.

E-devlet üzerinden kayıt yapabilmesi için adayların e-devlet şifresine sahip olmaları gerekmektedir. E-devlet şifresi PTT şubelerinden alınabilmektedir. E- devlet üzerinden kayıt yaptırmak için tıklayınız…

E-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrencilerin, kayıt işlemleri için ayrıca Üniversitemize başvurmalarına gerek yoktur. Kendilerinden herhangi bir belge talep edilmeyecektir. E-devlet üzerinden kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabileceklerdir.

Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız…


ŞAHSEN MÜRACAAT İLE KAYITLAR


a)Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olan Öğrenciler

Kayıt için sağlık raporu istenen programlar ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamadığından e-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan adayların kayıtları 19-23 Ağustos 2019 tarihleri ve 09.00–17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Şahsen kayıt müracaatında bulunan öğrenciler, lise diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz etmek zorundadır.

Sağlık raporu istenen programlar için tıklayınız…

Sağlık raporu istenen programlara kayıt yaptıracak öğrenciler, kayıt için sağlık raporları ile birlikte lise diplomasının aslı ve bir fotokopisini kayıt görevlilerine ibraz etmek zorundadır.

b) Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olamayan Öğrenciler

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların geçici kayıtları 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında şahsen müracaat ile yapılacaktır. Bu adaylar geçici kayıt sırasında ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesini ibraz edeceklerdir. Ayrıca sağlık raporu istenen programlara geçici kayıt yaptıracak öğrenciler, kayıt için sağlık raporlarını ibraz etmek zorundadır.

Geçici kayıt yaptırmayan adayların asıl kayıtları yapılmayacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgeleri 31 Aralık 2019 tarihine kadar ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin kayıtları silinecektir. 

Şahsen Müracaat ile Kayıt Yerleri İçin tıklayınız…

Öğrencinin kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk vb. mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumun belgelenmesi kaydıyla noter vekâleti yoluyla da kayıt yaptırılabilir. 

Engelli öğrencilerimizin kayıtları, kayıt bürolarımızda öncelikli olarak yapılır.

 
AYNI ANDA İKİ FARKLI PROGRAMA KAYIT 


Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamaz. Bu durumda olan adayların kayıt yaptırabilmeleri için kayıtlı oldukları programdan ilişiklerini kesmeleri gerekmektedir. 

Programlardan birinin örgün diğerinin açık öğretim veya uzaktan öğretim olması şartıyla aynı anda iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılabilir.

Önlisans programına kayıtlı öğrencilerin lisans programlarına, lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin önlisans programlarına kayıt yaptırmaların da bir engel bulunmamaktadır


KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ YATIRMA - DERS ALMA İŞLEMLERİ


2019-2020 Eğitim Öğretim yılı ders alma işlemleri  05 Ağustos – 13 Eylül 2019 (17.00’a kadartarihleri arasında yapılacaktır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yatırma işlemleri ise 05–12 Eylül (23.59’a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Yatırma - Ders Alma işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız…


HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİ


Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan(%30 veya %100 İngilizce) programlara yerleşen adaylar için 09-10 Eylül 2019 tarihlerinde Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı, 11 Eylül 2019 tarihinde Yabancı Dil Muafiyet Sınavı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü http://sfl.karabuk.edu.tr/tr web sayfasından veya  (0370) 418 90 48 numaralı telefondan bilgi alınabilir.


KAYIT İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR


Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programların kayıtları, ilgili Dekanlık/Müdürlük tarafından web sayfalarında ilan edilen yer ve tarihlerde yapılacaktır. Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, detaylı bilgi için ilgili web sayfasına http://besyo.karabuk.edu.tr/index.aspx linkinden erişebilirsiniz. Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine kayıt yaptıracak öğrenciler detaylı bilgi için ilgili birimin web sayfasına http://gstf.karabuk.edu.tr/index.aspxlinkinden erişebilirsiniz.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.