KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIMI

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIMI

Fakültemiz bünyesinde Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları kapsamında kısmi zamanlı 1 (Bir) öğrenci alınacak olup, başvurular 24 Eylül 2019 mesai bitimine kadar Fen Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Bürosuna (M407 nolu oda) Başvuru Formu ile Başvuru Dilekçesini teslim etmeleri gerekmektedir.

Değerlendirme sonucunda başvurusu kabul edilen öğrenci 5 gün içinde aşağıdaki belgeleri Fen Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Bürosuna (M407 nolu oda) sunmak zorundadır.

GEREKLİ BELGELER

2 adet fotoğraf

1 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi

1 adet öğrenci belgesi

Karabük Üniversitesi D.Ç. Kampüsü Ziraat Bankası Şubesinden açılmış (IBAN) hesap numarası

Başvuru formu ve dilekçesi

Beyan ve Taahütname

Öğrenci sözleşmesi

SGK´ dan sigortalı olup olmadığına dair dilekçe

Kısmi zamanlı öğrenci başvuru dilekçesi

Öğrencilerin gelir Tespiti yaptırılması gerekmektedir.