Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 17/07/2017 tarih ve 30126 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.