İdari Personel
Fakülte Sekreteri
Uğur GÖZEL

 +90 370 433 83 83 - 1260
 +90 370 433 83 34.
ugurgozel@karabuk.edu.tr

 
Bilgisayar İşletmeni
Mustafa DOĞAN
Bilgisayar İşletmeni
Nejat CEBECİOĞLU
Hizmetli
Muhsin KARAKAŞ
 +90 370 433 83 83 - 1323
 +90 370 433 83 34.
 mustafadogan@karabuk.edu.tr
 +90 370 433 83 83 - 1327
 +90 370 433 83 34
nejatcebecioglu@karabuk.edu.tr
 +90 370 433 83 83 - 1339
 +90 370 433 83 34.