FAZLA AKTS ALMA TALEBİ HK.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Fazla AKTS (45 AKTS) alma talebinde bulunacak öğrencilerimiz 15-16 Şubat 2021 tarihleri arasında linkte bulunan başvuru formunu doldurarak fef@karabuk.edu.tr adresine e-posta yoluyla başvurabilir. 

 

Not: Normal ders alma (40’a kadar) işlemi öğrenciler tarafından yapılacak olup başvuru dilekçesinde belirtilen fazla akts talebi ise bölüm tarafından değerlendirilip sisteme girilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilecektir.  

 
 

Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nin 22. Maddesinin 7. Fıkrasına, 

Not ortalaması 2,00 olmak kaydıyla, öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise bu yarıyıllarda en fazla 45 AKTS ders almasına izin verilebilir. Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışman onayı alarak ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederler ve bu derslerin alınabilmesine ilişkin ilgili yönetim kurulu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.” dikkat edilerek öğrencilerimiz başvuruda bulunabilirler. 

 

Not: Yapılan başvurularda imza bulunması gerekmektedir. İmzalı olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. FAZLA AKTS ALMA DİLEKÇESİ