FAKÜLTE SEKRETERİ GÖREVE BAŞLAMA

Fakültemiz Fakülte Sekreterliği görevine Seyit KILINÇER görevlendirilmiş olup görevine başlamıştır.