TeşekkürFakültemiz Dekanlığına Prof. Dr. Ufuk KARADAVUT atanmıştır
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk KARADAVUT beyefendi, 01 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Fakültemiz Dekanlığına Vekaleten atanarak görevine başlamıştır.