Fen Fakültesi Danışma Kurulu

UNVAN-AD-SOYAD GÖREV
Prof. Dr. Ahmet Coşkun Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı acoskun@erbakan.edu.tr
Prof. Dr. Mahmut BÖYÜKATA Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı boyukata@kku.edu.tr
Prof. Dr. Ramazan GÜP Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı rgup@mu.edu.tr
Prof. Dr. Naim TUĞLU Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı naimtuglu@gazi.edu.tr
Prof. Dr. Rıdvan BALDIK Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı ridvan.baldık@beun.edu.tr
Prof. Dr. Yadigar GÜLSEVEN SIDIR Bitlis Eren Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölüm Başkanı ygsidir@beu.edu.tr
Öğr. Gör. Emre GÖKBAYRAK(Fizik Bölümü Mezun Öğrenci) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi emre.gokbayrak@erdogan.edu.tr
Figen DİKİLİTAŞ(Kalite, Eğitim ve Süreç Geliştirme Müdürü) Karabük - Çağ Çelik Endüstri A.Ş. figen@cagcelik.com.tr
Zeynep YILDIZ(Yönetmen - Müşteri İlişkileri Temsilcisi) T.C. Ziraat Bankası Karabük Şubesi ztukel@ziraatbankası.com.tr