Birim Öz Değerlendirme Raporu (B​Ö​D​R) Hazırlama Ekibi
 
Sıra BÖDR Hazırlayacak Bölüm Adı Soyadı Görevi
1  Matematik Prof. Dr. Şerif AMİROV Takım Başkanı
2 Prof. Dr. Ayşe NALLI Değerlendirici
3 Doç. Dr. Murat DÜZ Değerlendirici
4 Dr. Öğr. Üyesi Adil HÜSEYİN Değerlendirici
5 Dr. Öğr. Üyesi Ebru ERGÜN HÜSEYİN Değerlendirici
6 Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem İNCİ KUZU Değerlendirici
7 Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖZTÜRK MIZRAK Değerlendirici
8 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet EMİN Değerlendirici
9 Öğr. Gör. Çağlar Emre KARABABA Değerlendirici
10 Arş.Gör. Merve Nur BARAN Değerlendirici
11 Oktay KAPUCUOĞLU İdari Değerlendirici
12  Kimya Dr. Öğr. Üyesi Sedef  ŞİŞMANOĞLU Takım Başkanı
13 Dr.Öğr. Üyesi Semiha YILDIRIM SARIKAYA Değerlendirici
14 Teknisyen İzzet Gökhan ASLANDAŞ İdari Değerlendirici
15  Fizik Doç. Dr. Hüseyin YILDIRIM Takım Başkanı
16 Doç. Dr. Ahmet Mustafa ERER Değerlendirici
17 Dr. Öğr. Üyesi Ulvi KANBUR Değerlendirici
18 Oktay KAPUCUOĞLU İdari Değerlendirici