Dekanımızın Öğrencilere Mesajı
Değerli öğrencilerimiz,
 
2005 yılında kurulmuş ve Üniversitemizin en eski fakültelerinden biri olan Fakültemiz, sizlerin yeteneklerini, heves ve azmini, doğa bilimlerinin eşsiz dünyasında geliştirmek ve çeşitli disiplinlerde güçlü bir altyapı kazandırmak misyonuyla yüksek standartlarda eğitim-öğretim sunmayı öncelik olarak benimsemiştir. Alanında uzman öğretim üyesi kadrosu, nitelikli öğrenci ve araştırma laboratuvarları ile Fakültemiz, sizlere lisans ve lisansüstü düzeyde önemli fırsatlar ve gelişim olanakları sunmaktadır. Öğretim üyesi başına düşen 18 öğrenci ve uluslararası bilim atıf indekslerindeki bilimsel araştırma performansı ile Fen Fakültesi, Nitelikli Eğitim ve Nitelikli Araştırma konusunda sürekli daha ileriye giden bir birim olarak göze çarpmaktadır.
 
Doğa bilimleri, deney ve gözleme dayalı olarak nesnel ve ölçülebilir olgular temelinde doğayı anlama çabasıdır. Akıl ve gözlemin senteziyle ulaşılan bilimsel bilgi tutarlı, nesnel ve eleştiriye açıktır. Özellikle 20. yüzyılın başından bu yana, nano ölçekten makro ölçeğe kadar teknoloji ve mühendisliğe yön veren ve bu yönüyle yaşantımızı ve dünyamızı şekillendiren fen bilimleri ve matematik alanlarında eğitim görmek, küresel öneme sahip tüm konularda güçlü bir bakış açısına ve analitik değerlendirme becerisine sahip olarak çözüm üreten bir ekibin parçası olmak anlamını taşımaktadır. Günümüzün rekabetçi ve küresel ortamında, Üniversitemiz ve Fakültemizin sunduğu ulusal ve uluslararası işbirliği olanaklarından da yararlanarak, inovasyon ve sürekli gelişme kültürünü benimsemiş, dünyaya adapte olabilecek özelliklerle donanmış, yeni fikirler ve yeni yaklaşımlar oluşturma yeteneğine sahip profesyoneller olarak çalışma yaşamına katılmanız, sizlerden en büyük beklentimizdir.

Keşfetmenin, yaratıcılığın ve özgün düşünce üretmenin heyecanlı yolculuğunda sizlere başarılar dilerim.  
 
Prof. Dr. Gökhan GÖKOĞLU
Fen Fakültesi Dekanı