Komisyonlar ve Koordinatörlükler

KOMİSYONLAR

Akademik/İdari Birim Kalite Komisyonu

Komisyonlar Fen Fakültesi'nin idari ve akademik işleyiş düzeninde önemli bir role sahiptir. Komisyon üyeleri, Fen Fakültesi Yönetimi tarafından akademik ve idari personel arasından seçilir. Komisyonun üyeleri arasında başkan, üye ve yardımcı üyeler vardır. Üyeler ilgili alanlarda idari ve akademik faaliyetlerin yürütülmesinde strateji belirleme, planlama ve uygulamaya yönelik kararlar alma yetkisine sahiptir.

Komisyon Üyeleri

Sıra

Adı Soyadı

Görevi

Komisyon Görevi

1

Doç. Dr. Yasin KANBUR

Dekan Yardımcısı

Başkan

2

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem İNCİ KUZU

Matematik Bölümü Öğretim Üyesi

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi İrem OKMAN KOÇOĞLU

Kimya Bölümü Öğretim Üyesi

Üye

4

Dr. Öğr. Üyesi Ulvi KANBUR

Fizik Bölümü Öğretim Üyesi

Üye

5

Fak. Sek. Ruhi AKGÜN

Fakülte Sekreteri

Üye

6

Burcu ASLAN

Öğrenci Temsilcisi

Üye

7

Robıyabonu UBAYDULLAEVA

Uluslararası Öğrenci Temsilcisi

Üye

Komisyonun Görev Tanımı

Bu birim; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal hizmet ve idari yönetim alanlarındaki faaliyetlerin Fen Fakültesinin misyon ve vizyonuna uygun olarak planlanmasından, denetlenmesinden ve raporlanmasından sorumludur. Komisyon, hazırlanan bölüm öz değerlendirme raporlarını Karabük Üniversitesi Kalite Komisyonuna sunar.

 

Akademik Teşvik Komisyonu

Komisyonlar Fen Fakültesi'nin idari ve akademik işleyiş düzeninde önemli bir role sahiptir. Komisyon üyeleri, Fen Fakültesi Yönetimi tarafından akademik ve idari personel arasından seçilir. Komisyonun üyeleri arasında başkan, üye ve yardımcı üyeler vardır. Üyeler ilgili alanlarda idari ve akademik faaliyetlerin yürütülmesinde strateji belirleme, planlama ve uygulamaya yönelik kararlar alma yetkisine sahiptir.

Komisyon Üyeleri

Sıra

Adı Soyadı

Görevi

Komisyon Görevi

1

Prof. Dr. Şaban UYSAL

Fen Fakültesi Akademik Teşvik Komisyonu

Fen Fakültesi Sorumlusu

2

Prof. Dr. Necla ÇAKMAK

Fen Fakültesi Akademik Teşvik Komisyonu

Fen Fakültesi Sorumlusu

3

Prof. Dr. Şerif AMİROV

Fen Fakültesi Akademik Teşvik Komisyonu

Fen Fakültesi Sorumlusu

4

Prof. Dr. Necla ÇAKMAK

Fizik Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu

Fizik Bölümü Sorumlusu

5

Doç. Dr. Hüseyin YILDIRIM

Fizik Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu

Fizik Bölümü Sorumlusu

6

Doç .Dr. Ahmet Mustafa ERER

Fizik Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu

Fizik Bölümü Sorumlusu

7

Prof. Dr. Şaban UYSAL

Kimya Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu

Kimya Bölümü Sorumlusu

8

Prof. Dr. Hakan TAHTACI

Kimya Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu

Kimya Bölümü Sorumlusu

9

Dr. Öğr. Üyesi Sedef ŞİŞMANOĞLU

Kimya Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu

Kimya Bölümü Sorumlusu

10

Doç. Dr. Murat DÜZ

Matematik Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu

Matematik Bölümü Sorumlusu

11

Dr. Öğr. Üyesi Adil HÜSEYİN

Matematik Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu

Matematik Bölümü Sorumlusu

12

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet EMİN

Matematik Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu

Matematik Bölümü Sorumlusu

 

Kariyer Merkezi Komisyonu

Komisyonlar Fen Fakültesi'nin idari ve akademik işleyiş düzeninde önemli bir role sahiptir. Komisyon üyeleri, Fen Fakültesi Yönetimi tarafından akademik ve idari personel arasından seçilir. Komisyonun üyeleri arasında başkan, üye ve yardımcı üyeler vardır. Üyeler ilgili alanlarda idari ve akademik faaliyetlerin yürütülmesinde strateji belirleme, planlama ve uygulamaya yönelik kararlar alma yetkisine sahiptir.

Komisyon Üyeleri

Sıra

Adı Soyadı

Görevi

Komisyon Görevi

1

Doç. Dr. Hüseyin YILDIRIM

Fen Fakültesi Kariyer Merkezi Komisyonu

Fen Fakültesi Sorumlusu

2

Doç. Dr. Hüseyin YILDIRIM

Fizik Bölümü Kariyer Merkezi Komisyonu

Fizik Bölümü Sorumlusu

3

Prof. Dr. Hakan TAHTACI

Kimya Bölümü Kariyer Merkezi Komisyonu

Kimya Bölümü Sorumlusu

4

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet EMİN

Matematik Bölümü Kariyer Merkezi Komisyonu

Matematik Bölümü Sorumlusu

Komisyonun Görev Tanımı

Komisyonlar Fen Fakültesi'nin idari ve akademik işleyiş düzeninde önemli bir role sahiptir. Komisyon üyeleri, Fen Fakültesi Yönetimi tarafından akademik ve idari personel arasından seçilir. Komisyonun üyeleri arasında başkan, üye ve yardımcı üyeler vardır. Üyeler ilgili alanlarda idari ve akademik faaliyetlerin yürütülmesinde strateji belirleme, planlama ve uygulamaya yönelik kararlar alma yetkisine sahiptir.

 

Ders Programı Hazırlama Sorumlusu

Sıra

Adı Soyadı

Görevi

Birimi

1

Dr. Öğr. Üyesi Ulvi KANBUR

Ders Programı Hazırlama Sorumlusu

Fizik Bölümü Sorumlusu

2

Dr. Öğr. Üyesi İrem OKMAN KOÇOĞLU

Ders Programı Hazırlama Sorumlusu

Kimya Bölümü Sorumlusu

3

Arş. Gör. Merve Nur BARAN

Ders Programı Hazırlama Sorumlusu

Matematik Bölümü Sorumlusu

Görev Tanımı

Fen Fakültesi lisans ve lisansüstü programlarının fakültede sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili dekan yardımcısı koordinatörlüğünde dönem başlarında haftalık ders programı hazırlar. Dersliklerin belirlenmesinde aktif rol oynar.

 

Sınav Programı Hazırlama Sorumlusu

Sıra

Adı Soyadı

Görevi

Birimi

1

Dr. Öğr. Üyesi Ulvi KANBUR

Ders Programı Hazırlama Sorumlusu

Fizik Bölümü Sorumlusu

2

Dr. Öğr. Üyesi Turgut SÖNMEZ

Ders Programı Hazırlama Sorumlusu

Kimya Bölümü Sorumlusu

3

Arş. Gör. Merve Nur BARAN

Ders Programı Hazırlama Sorumlusu

Matematik Bölümü Sorumlusu

Görev Tanımı

Bu birim; fakülte sınavlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili sorumlular ile iş birliği içinde çalışarak ara sınav, final ve bütünleme sınavlarının tarih, saat, gözetmen ve sınıflarının belirlenmesinden sorumludur.

 

Fen Fakültesi Danışma Kurulu

Sıra

Adı Soyadı

Görevi

Komisyon Görevi

1

Prof. Dr. Gökhan GÖKOĞLU

Fen Fakültesi - Dekan

Başkan

2

Doç. Dr. Yasin KANBUR

Fen Fakültesi - Dekan Yrd.

Başkan Yard.

3

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem İNCİ KUZU

Fen Fakültesi - Dekan Yrd.

Üye

4

Kimyager Bora GÜMÜŞ

Gemlik Belediyesi Laboratuvarı

Üye

5

Kıdemli Arayüz Geliştirme Uzmanı Hatice EDİS

PROTEL Bilgisayar A.Ş.

Üye

6

Matematik Öğretmeni Hakan BOSTANCI

Mavi Mega Özel Öğretim Kursu

Üye

7

Uzman Şule DUYGU

KARDEMİR A.Ş.

Üye

8

Arge Analitik Uzman Yardımcısı Merve GAZELOĞLU

Deva Holding A.Ş

Üye

9

Fakülte Sekreteri Ruhi AKGÜN

Fen Fakültesi

Raportör

Komisyonun Görev Tanımı

Bu birim; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal hizmet ve idari yönetim alanlarındaki faaliyetlerin Fen Fakültesinin misyon ve vizyonuna uygun olarak planlanmasından, denetlenmesinden ve raporlanmasından sorumludur. Komisyon, hazırlanan bölüm öz değerlendirme raporlarını Karabük Üniversitesi Kalite Komisyonuna sunar.

 

KOORDİNATÖRLÜKLER

Koordinatörlükler, dekanlık ve bölümler arasındaki işleyişin aksamadan devam etmesine sağlar. Devam eden programları geliştirmek, yeni programları tanıtmak, birimlerdeki program koordinatörlerinin çalışma stratejilerine katkıda bulunmak koordinatörlüklerin faaliyetleri arasındadır.

BOLOGNA VERİ GİRİŞ KOORDİNATÖRÜ

Sıra

Adı Soyadı

Görevi

Komisyon Görevi

1

Prof. Dr. Necla ÇAKMAK

KBÜ Bologna Eş Güdüm Sorumlusu

KBÜ Fen Fakültesi Sorumlusu

2

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem İNCİ KUZU

KBÜ Bologna Eş Güdüm Sorumlusu

KBÜ Fen Fakültesi Sorumlusu

3

Prof. Dr. Necla ÇAKMAK

Fen Fakültesi Bologna Veri Giriş Sorumlusu

Fakültesi Bologna Koordinatörü

4

Dr. Öğr. Üyesi. Ulvi KANBUR

Fizik Bölümü Bologna Veri Giriş Sorumlusu

Fizik Bölümü Bologna Koordinatörü

5

Dr. Öğr. Üyesi Figen ARSLAN BİÇER

Kimya Bölümü Bologna Veri Giriş Sorumlusu

Kimya Bölümü Bologna Koordinatörü

6

Öğr. Gör. Çağlar Emre KARABABA

Matematik Bölümü Bologna Veri Giriş Sorumlusu

Matematik Bölümü Bologna Koordinatörü

Koordinatörlüğün Görev Tanımı

Bu birim, Fen Fakültesinde bulunan bölümlerin Bologna ile ilgili çalışmalarını sürdürmelerinden sorumludur.

 

ERASMUS-FARABİ-MEVLANA Koordinatörü

KOORDİNATÖRLER

Sıra

Adı Soyadı

Görevi

Birimi

1

Prof. Dr. Necla ÇAKMAK

ERASMUS Koordinatörü

Fizik Bölümü

2

Doç. Dr. Hüseyin YILDIRIM

FARABİ Koordinatörü

Fizik Bölümü

3

Doç. Dr. Ahmet Mustafa ERER

MEVLANA Koordinatörü

Fizik Bölümü

4

Doç. Dr. Yasemin TÜMER

ERASMUS Koordinatörü

Kimya Bölümü

5

Doç. Dr. Yasemin TÜMER

FARABİ Koordinatörü

Kimya Bölümü

6

Doç. Dr. İsmail YILMAZ

MEVLANA Koordinatörü

Kimya Bölümü

7

Dr. Öğr. Üyesi Adil HÜSEYİN

ERASMUS Koordinatörü

Matematik Bölümü

8

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Ergün HÜSEYİN

FARABİ Koordinatörü

Matematik Bölümü

9

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Ergün HÜSEYİN

MEVLANA Koordinatörü

Matematik Bölümü

Komisyonun Görev Tanımı

Bu koordinatörlüğün görevi Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programlarının aktif bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

 

İnternet Sayfası Alt Yapı Sorumlusu

Komisyon Üyeleri

Sıra

Adı Soyadı

Görevi

Birimi

1

Dr. Öğr. Üyesi Ulvi KANBUR

Fakülte İnternet Sayfası Alt Yapı Sorumlusu

Fen Fakültesi

2

Teknisyen Mustafa DOĞAN

Fakülte İnternet Sayfası Alt Yapı Sorumlusu

Fen Fakültesi (Yedek Sorumlu)

3

Dr. Öğr. Üyesi Ulvi KANBUR

Bölüm İnternet Sayfası Alt Yapı Sorumlusu

Fizik Bölümü Sorumlusu

4

Dr. Öğr. Üyesi Sedef ŞİŞMANOĞLU

Bölüm İnternet Sayfası Alt Yapı Sorumlusu

Kimya Bölümü Sorumlusu

5

Arş. Gör. Merve Nur BARAN

Bölüm İnternet Sayfası Alt Yapı Sorumlusu

Matematik Bölümü Sorumlusu

6

Öğr. Gör. Çağlar Emre KARABABA

Bölüm İnternet Sayfası Alt Yapı Sorumlusu

Matematik Bölümü Sorumlusu

Komisyonun Görev Tanımı

Komisyon, fakülte/bölüm sınav-ders programlarını, personel hareketliliklerini, bölüm/fakülte/üniversite içi etkinlikleri, akademik duyuruları ve benzeri konuları internet sitesinde yayınlamak ve kontrolünü sağlamak ile ilgilenir.

 

Harcama Birimi

FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Birim Risk Koordinatörü

Fakültelerde Dekan Yardımcısı, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarda Müdür veya Yardımcısını ifade eder

Adı Soyadı

Dahili

E-Posta

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem İNCİ KUZU

9207

cigdemkuzu@karabuk.edu.tr

Birim Risk Koordinatörü Görevleri:

*Birim risk koordinatörü birim yöneticisi tarafından belirlenir.

*Birimin hedeflerini etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini koordine eder ve rehberlik sağlar.

*Yıllık olarak belirlenen risk kayıtlarını ve ilgili raporları idare tarafından belirlenecek periyotlarla gözden geçirir ve birim yöneticisinin de onayını alarak İdare Risk Koordinatörüne raporlar.

*Mevcut risklerdeki değişiklikleri ve varsa yeni riskleri değerlendirerek birim yöneticisinin uygun görüşünü alarak İdare Risk Koordinatörüne raporlar.

*Yıllık olarak, daha önce belirlenmiş veya yıl içerisinde ortaya çıkabilecek risklerin iyi yönetilip yönetilmediğine dair kanıtları İdare Risk Koordinatörüne sunar.

 

Birim Risk Koordinatör Ekibi

Birim Risk Koordinatörü Başkanlığında; Fakülte Sekreteri/Enstitü Sekreteri/Yüksekokul Sekreteri/Meslek Yüksekokulu Sekreteri ile Akademik Personel ve İdari personel olmak üzere 4 kişiden oluşacaktır.

Adı Soyadı

Dahili

E-Posta

Dr. Öğr. Üyesi Ulvi KANBUR

9204

ulvikanbur@karabuk.edu.tr

Fakülte Sekreteri Ruhi AKGÜN

9221

ruhiakgun@karabuk.edu.tr

Teknisyen Mustafa DOĞAN

9193

mustafadogan@karabuk.edu.tr

 

 

 

E - Yoklama Sorumlusu

Adı Soyadı

Dahili

E-Posta

Arş. Gör. Merve Nur BARAN

9213

mervenurbaran@karabuk.edu.tr