about
Fakültemiz Fizik bölümü 2007 - 2008 Eğitim - Öğretim yılında açılmtır. Halen lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim ve öğretime devam etmektedir. Fizik bölümü olarak amacımız ve hedefimiz, fizik bölümüne katılan öğrencilerin potansiyellerini geliştirmek, bilimsel araştırma ve geliştirmeye yönlendirmek, güçlü bir donanım kazandırarak, evrensel değerleri benimseyen, üstün nitelikli ve her platformda rekabete açık iddialı öğrenciler yetiştirmektir. Fizikçiler olarak şu inancı taşıyoruz ki bilimsel bilginin öğrenilmesi ve araştırılması, hem kendi değerinden hem de zihinsel tatmin ediciliğinden kaynaklanmaktadır.
 
Lisans programımız, temel kuramsal derslerin yanısıra elektronik ve bilgisayar programlama gibi uygulamaya dönük dersleri de içeren zengin bir yapıya sahiptir. Programdan mezun olan öğrenciler, araştırma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapabilen bilim insanları olarak, fabrikaların, orta ölçekli sanayi işletmelerinin araştırma-geliştirme laboratuvarlarında görev alabilecekleri gibi, üniversitelerde araştırma görevlisi olarak da istihdam edilebileceklerdir. Tezsiz Yüksek Lisans yaptıklarında Fizik Öğretmenliği hakkını da kazanmış olacaklardır. Ayrıca, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği kazanmış olarak mezun olan öğrencilerimiz bilgisayar donanımı ve yazılımı gibi pek çok teknik alanda da iş bulabilme potansiyeline sahiptir.