Hakkımızda

FAKÜLTENİN TARİHÇESİ VE TANITIMI 

Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’ne bağlı olarak 12. 12. 2005 tarih ve 2005/9744 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 18.12.2005 tarih ve 26027 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak faaliyetlerine başlamıştır. 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi bağlı kurulan Fen Edebiyat Fakültesi 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kurulan Karabük Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 

Bakanlar Kurulu’nun 28 Temmuz 2010 tarihli kararı ile Fen Edebiyat Fakültesinin adının Fen Fakültesi olarak değiştirilip, Karabük Üniversitesine bağlı olarak Edebiyat Fakültesinin kurulması kararlaştırılmış ve 27680 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2007-2008 eğitim öğretim yılında Fizik ve Kimya bölümlerine 30’ar öğrenci alarak eğitim öğretim hizmetine başlayan Fakültemizde, 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında Matematik Bölümüne de öğrenci alınarak toplam 3 bölümde eğitim öğretim hizmetlerine devam etmektedir.   

Fakültemizde 29 Akademik, 7 İdari Personel ile 95'i uluslararası olmak üzere toplam 433 lisans öğrencisi bulunmaktadır. 

Lisansüstü programlarımızda, 59'u uluslararası olmak üzere toplam 141 yüksek lisans öğrencisi ve 11'i uluslararası olmak üzere toplam 27 doktora öğrencisi bulunmaktadır.   

Fakültemiz Öğretim Üyeleri Üniversitemizin diğer birimlerinde çeşitli servis dersleri vermektedir.  

TEMEL DEĞERLERİMİZ 

Bilimsel ve mesleki etik kuralları benimsemek 

Güvenilirlik ve dürüstlük 

Şeffaflık ve tarafsızlık 

Yeniliklere açıklık
Uluslararasılaşma
Çözüm Odaklılık
Girişimcilik
Katılımcılık
Topluma, Doğaya ve Duyarlık

FEN FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ 

 • Fizik Bölümü I. Öğretim    (Aktif)               

 • Kimya Bölümü I. Öğretim    (Aktif)               

 • Matematik Bölümü I. Öğretim    (Aktif) 

 • Matematik Bölümü II. Öğretim   (Pasif) 

 • Matematik Bölümü Uzaktan Eğitim (Pasif)  

FEN FAKÜLTESİ LİSANSÜSTÜ 

 • Fizik Bölümü            Yüksek Lisans Programı (Aktif) 

 • Fizik Bölümü            Doktora Programı           (Aktif) 

 • Kimya Bölümü         Yüksek Lisans Programı (Aktif) 

 • Kimya Bölümü          Doktora Programı           (Aktif) 

 • Matematik Bölümü   Yüksek Lisans Programı (Aktif) 

 • Matematik Bölümü   Doktora Programı            (Aktif)  

LABORATUVARLAR 

 • Fizik Araştırma Laboratuvarı : 3 Adet 
  Fizik Öğrenci Laboratuvarı: 1 Adet

 • Kimya Araştırma Laboratuvarı : 8 Adet 

 • Kimya Öğrenci Laboratuvarı : 1 Adet 

 • Bilgisayar Laboratuvarı              : 1 Adet  

ORTAK KULLANIM ALANI1 

 • Derslik : 4 Adet 

 • Kantin : 1 Adet